Back to Top

INTERNATIONAL

PROGRAM EXPERTISE

COURSE

7 เทคนิค ในการทำข้อสอบ IELTS Writing ให้ได้คะแนนดี

IGCSE/GCSE

A-Level

NEW SAT/ SAT II (New SAT)

CU-TEP 90+

CU-AAT

CU-ATS

CU-TAD

MUIC

TU-GET 750+

Interview (สอบสัมภาษณ์)

สอบเข้าเตรียมอุดมฯ

Academic Writing (ESSAY)

GAT ภาษาอังกฤษ ( GAT ENG )

ติวเข้ม TOEIC 750+

Calculus

PAT 1 เลข

คอร์สภาษาจีน / HSK / PAT 7.4

Computer Programming

IELTS BAND 7+

ติวเข้ม ภาษาญี่ปุ่น Japanese

ielts31

IELTS1

เทคนิดดีๆในการทำข้อสอบ IELTS ในส่วนของ Writing ให้ได้คะแนนดีๆ

  1. ข้อแรก สำคัญที่สุด ฝึกเขียนทุกวัน ลองหาบทความที่มีกราฟ หรือตารางมาอ่าน (ได้ฝึก Reading ไปด้วย) แล้วเขียนสรุปไอเดียลงไป
  2. ลองตั้งหัวข้อที่ตัวเองสนใจ แล้วฝึกเขียนเรื่องราวจากไอเดียนั้น ตัวอย่างเช่น รถไฟฟ้ามหานคร สนามบินสุวรณภูมิ ระบบการศึกษามหาวิทยาลัยไทย
  3. อย่าพยายามใช้คำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์ยากอาจทำให้เราดูเก่ง แต่ถ้าใช้ไม่ถูกจุด จะโดนหักคะแนนได้
  4. อย่าตัดจบประโยคสั้นๆห้วนๆ ลองฝึกเขียนแต่ละประโยคให้มีคำเชื่อม รับ-ส่ง ประโยคต่างๆให้เข้าหากัน
  5. ข้อสอบส่วนแรกจะเป็นอธิบายกราฟ หรือตาราง ไม่จำเป็นต้องเขียนอธิบายทั้งหมด มีเทคนิคในการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ เกริ่นว่ากราฟเกี่ยวกับอะไรสั้นๆ เขียนอธิบายเปรียบเทียบยาวหน่อย และสรุปจุดแตกต่างแบบสั้นๆ
  6. ข้อสอบส่วนที่สอง ลองร่างไอเดียเบื้องต้นว่าจะเขียนบรรยายลักษณะอย่างไร โดยส่วนใหญ่จะให้เราแสดงความเห็นเปรียบเทียบ ก็ยกตัวอย่างของทั้งสองสิ่งมาพูดถึงข้อดีข้อเสีย และใส่ความเห็นเราปิดท้ายเข้าไป
  7. สุดท้าย หาคนเก่งมาตรวจแก้ให้ ว่าที่เขียนไปถูกหรือผิด ถ้าผิดก็ลองเอามาเขียนให้ถูกดูอีกครั้ง อย่าลืมว่าต้องมาเขียนอีกครั้ง เพื่อให้เราจำรูปแบบที่ถูกต้องนั่นเอง

ที่มา http://www.wegointer.com/

ielts

1