Back to Top

INTERNATIONAL

PROGRAM EXPERTISE

COURSE

วิธีสมัครสอบ SAT แบบง่ายๆ

IGCSE/GCSE

A-Level

NEW SAT/ SAT II (New SAT)

CU-TEP 90+

CU-AAT

CU-ATS

CU-TAD

MUIC

TU-GET 750+

Interview (สอบสัมภาษณ์)

สอบเข้าเตรียมอุดมฯ

Academic Writing (ESSAY)

GAT ภาษาอังกฤษ ( GAT ENG )

ติวเข้ม TOEIC 750+

Calculus

PAT 1 เลข

คอร์สภาษาจีน / HSK / PAT 7.4

Computer Programming

IELTS BAND 7+

ติวเข้ม ภาษาญี่ปุ่น Japanese

sat registrationวิธีการสมัครสอบ SAT แบบ Reasoning Test สำหรับเข้ามหาวิทยาลัยโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษในประเทศไทย

1. เข้าไปที่http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/about.html แล้วคลิกที่ Register Now (อยู่ประมาณกลางหน้าจอ) 2. ในหน้า Sign In สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครสอบ SAT มาก่อน จะต้องทำการลงทะเบียนสมาชิก เพื่อที่จะต้องเป็นสมาชิกก่อนที่จะเลือกวันและเวลาสอบได้ ให้ไปตรงที่ Not a Member Yet? แลัวคลิกตรงคำว่า Sign Up แล้วกรอกข้อมูลเพื่อที่จะทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกให้ถูกต้องและครบถ้วน สำหรับผู้ที่เคยเป็นสมาชิกอยู่แล้วให้ใส่ Username และ Password แล้วคลิกที่ Sign In 3. พอ Sign In เข้ามาแล้ว ในหน้า MY SAT สามารถทำดูและทำรายละเอียดต่างๆได้ สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนสมัครสอบ ให้ไปตรงหัวข้อ MY TEST REGISTRATIONS แล้วคลิกที่ REGISTER FOR A TEST ส่วนหัวข้อ MY SCORES* หน้านี่จะแสดงคะแนนสอบของเราในแต่ละครั้ง และ ยังแสดงคะเเนนของแต่ละส่วนของข้อสอบ สามารถที่จะกด print out ออกมาดูเล่นเองก็ได้ หรือ ถ้าจะต้องการส่งเอกสารคะแนนสอบโดยตรงจากศูนย์สอบไปยัง มหาวิทยาลัยที่เราสมัครก็สามารถทำได้ โดยคลิกได้ที่ SEND SCORES TO COLLEGES (เพราะว่าบางมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับจดหมายคะแนนสอบโดยตรงจากศูนย์สอบเท่านั้น) 4. สำหรับผู้ที่สมัครสอบ ในหน้า MY SAT®: GETTING STARTED เขาจะอธิบายให้เราจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อลดเวลาในการลงทะเบียน ส่วนแรก เขาจะให้เราเตรียมตัวกับคำถามที่เขาจะถาม ส่วนที่สอง เขาจะให้เราเตรียมข้อมูลของ บัตรเครดิต แล้วถ้าเราเตรียมเสร็จแล้วให้คลิกที่ Begin 5. ในหน้า MY SAT: MY PROFILE ก่อนที่จะทำเราจะต้องเข้าใจว่าจะต้องตอบเป็นข้อมูลจริง เพราะอาจจะมีการให้ข้อมูลของเรากับมหาวิทยาลัยที่เราสมัครก็ได้ เมื่อเราตอบคำถามเสร็จแล้วให้คลิกที่ SAVE AND CONTINUE SAT Registration6. ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION ในหน้านี้เราได้ทำการตอบคำถามในส่วนที่หนึ่งเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ให้เราไปทำส่วนที่สอง ซึ่งในส่วนที่สองจะต้องทำการ เลือกวันที่สอบ เลือกสถานที่สอบ สถานที่ที่จะส่งคะแนน และสิ่งที่เกี่ยวกับคะแนน อย่างเช่นจะส่งไปให้มหาวิยาลัยไหนโดยตรง ถ้าเราพร้อมเเล้วให้คลิกที่ Begin 7. ในหน้า MY SAT: TERMS AND CONDITIONS ก่อนที่เราจะกดตกลงเราควรจะอ่าน terms and conditions ของทางศูนย์สอบก่อนเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจ เวลามีปัญหาจะได้แก้ไขได้ ถ้าตกลงให้คลิกที่ข้างหน้า I agree to the SAT Terms and Conditions above. ถ้าไม่ตกลงให้คลิกข้างหน้าคำว่า I do not agree to these Terms amd Conditions. Cancel this registration แล้วคลิกที่ Save and Continue เพื่อดำเนินการสมัครต่อ 8. ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION TEST SERVICES : STEP 1 OF 8 ในหัวข้อ TEST & TEST CENTER LOCATION Select your test: อันนี้เราจะต้องเลือก Reasoning Test หรือ SAT I โดยการ คลิกข้างหน้า SAT Reasoning Test (formerly known as SAT I) Select your test center location: อันนี้ให้เลือกที่ Outside the U.S. โดยการ คลิกข้างหน้า Outside the U.S. YOUR HIGH SCHOOL เลือกชั้นปีที่เราเรียนอยู่ เช่นถ้าอยู่ ม.6 --> 12th grade ส่วนหัวข้อ For Students with Disabilities และ For Students Using a Fee Waiver ให้ใส่คลิกข้างหน้า No ถ้าเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save & Continue 9. ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION TEST SERVICES : STEP 2 OF 8 เลือกวันที่สอบให้เรา คลิกหน้าวันที่ที่เราจะสอบ ถ้าเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save & Continue 10.ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION TEST SERVICES : STEP 3 OF 8 QUESTION-AND-ANSWER SERVICE (QAS) ในหน้านี้เขาจะถามเราว่าเราต้องการที่จะรับข้อสอบที่เราทำพร้อมเฉลยรึเปล่า ถ้าเราต้องการเขาจะคิดเงินประมาณ $18.00 (ข้อสอบจะส่งมาให้ที่อยู่ที่เราระบุประมาณ 6-8 สัปดาห์หลังสอบ) ให้เราคลิกข้างหน้า Yes, ถ้าเราไม่เอาก็คลิกข้างหน้า No, ถ้าเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save & Continue 11.ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION TEST SERVICES : STEP 4 OF 8 TEST CENTERS: ขั้นแรก: เลือกที่สถานที่จะสอบอันดับเเรก ให้คลิกที่ Search for a test center. จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วจะให้เราเลือก NAME , Country: ให้เราเลือกประเทศไทยอย่างเดี่ยวก็ได้แล้วคลิกที่ Search พอกดเสร็จแล้วจะมี SEARCH RESULTS ขึ้นมาพร้อมกับสถานที่สอบทั้งหมดในประเทศไทย อันนี้เราก็หาสถานที่สอบที่เราพอใจแล้วคลิกไปที่ชื่อสถานที่สอบอันนั้นเพื่อให้เกิดแถบสีน้ำเงินขึ้นมาแล้ว คลิกที่ Add ขั้นที่สอง: เลือกที่สถานที่จะสอบอันดับที่สอง ทำเหมือนกับขั้นแรก ขั้นนี้เลือกเอาไว้เป็นสถานที่สำรองของเราถ้าสถานที่อันดับแรกเต็ม ถ้าเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save & Continue 12.ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION SEND SCORES : STEP 5 OF 8 สามารถส่งได้ถึง 8 แห่งจะฟรีสำหรับ 4 แห่งเเรกเท่านั้นส่วน 4 แห่งหลังจะต้องเสียเงินต่อแห่งประมาณ $9.50 เลือกสถานที่ที่จะรับโดยกดที่ Add แล้วจะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เราเลือกประเทศไทยแล้วคลิกที่ SEARCH พอคลิกเสร็จแล้วจะขึ้น Search Result จะมีรายชื่อของมหาวิทยาลัยขึ้นมาครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าเขาจะต้องให้เราส่งคะแนนไปที่คณะของมหาวิทยาลัยที่เราสมัครโดยตรงจากศูนย์สอบรึเปล่า ไม่จำเป็นจะต้องเลือกส่งทั้ง 4 อันแรกครับ ถ้าเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save & Continue 12. ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION RESOURCES : STEP 6 OF 8 เขาจะถามว่าเราจะต้องการซื้อหนังสือของเขารึเปล่า ถ้าต้องการก็คลิกหน้า add to order ของแต่ละเล่มที่เราต้องการ ถ้าเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save & Continue 13. ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION FINAL REVIEW : STEP 7 OF 8 หน้านี้จะต้องให้ความสำคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นหน้าที่เราจะต้องตรวจสอบว่า รายละเอียดที่เราใส่เข้าไปนั้นครบและถูกต้องมากน้อยแค่ไหน และหน้านี้ยังเป็นหน้าที่เราจะต้องจ่ายเงินทางศูนย์สอบโดยจ่ายทางบัครเครดิต และเมื่อเราได้ตรวจสอบรายละเอียดและลงข้อมูลของบัตรเครดิตอย่างดีแล้ว ก็ให้คลิกที่ Sunmit Payment ก็คือจ่ายเงินนั้นเอง 14. ในหน้าสุดท้ายคือหน้า ADMISSION TICKET จะเป็นหน้าแสดงบัตรสอบและเราจะต้องพิมพ์บัตรออกมาเพื่อเอาไปแสดงในวันสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางก็ได้ ในวันสอบเราสามารถเอาเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบเพื่อทำส่วนคณิตศาสตร์ได้นะครับ สุดท้ายอ่านหนังสือเเละเตรียมความพร้อมให้มาก credit : TGRE