Back to Top

COURSE

IGCSE/GCSE

A-Level

NEW SAT/ SAT II (New SAT)

CU-TEP 90+

CU-AAT

CU-ATS

CU-TAD

MUIC

TU-GET 750+

Interview (สอบสัมภาษณ์)

สอบเข้าเตรียมอุดมฯ

Academic Writing (ESSAY)

GAT ภาษาอังกฤษ ( GAT ENG )

ติวเข้ม TOEIC 750+

Calculus

PAT 1 เลข

คอร์สภาษาจีน / HSK / PAT 7.4

Computer Programming

IELTS BAND 7+

ติวเข้ม ภาษาญี่ปุ่น Japanese

คำศัพท์ cu-tep (CU-TEP : Vocabs)

เทคนิคพิชิต CU-TEP 90 up

พิชิต CU-AAT : Improving Sentences

พิชิตข้อสอบ ERROR IDENTIFICATIONS

A-level (AS, A2) เพื่อเรียนต่อมหาลัยที่ประเทศอังกฤษ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BBA)

เก่งภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ แค่ต้องเริ่ม !!

5 เทคนิคเรียนให้เก่ง

อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

10 ประเทศที่มีประชากรสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมากที่สุดในโลก

6 เทคนิคง่ายๆในการทำข้อสอบ SAT ให้ได้คะแนนดีขึ้น

10 อันดับประเทศที่มีประชากรพูดภาษาอังกฤษมากที่สุดในโลก

18 อันดับเมืองแห่งการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

คะแนนเฉลี่ย TOEFL 2013

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 เทคนิค ในการทำข้อสอบ IELTS Writing ให้ได้คะแนนดี

10 อันดับสาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงสุดในประเทศอังกฤษ

IGCSE - ICT สอบอะไรบ้าง

สพฐ. เล็งออกประกาศบังคับ รร.นานาชาติ สอนประวัติศาสตร์

เทคนิคและการเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์

คะแนนวิชา IGCSE 2013

รวมหลักสูตรอินเตอร์มหาวิทยาลัยยอดนิยม

10 อันดับโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

Study Abroad

ข้อกำหนดการใช้เครื่องคิดเลขในการสอบ IGCSE

5 ข้อดีของการเรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่เด็ก

วิธีสมัครสอบ SAT แบบง่ายๆ

สัมภาษณ์นักเรียนภาคไทย มาเรียนภาค Inter

10 วิธีเรียนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

สมาธิมา ปัญญาเกิด มาสร้างสมาธิเพื่อผลการสอบที่ดีกันเถอะ

เทคนิค จากคนได้ SAT เต็ม (2400) part 2

เทคนิค จากคนได้ SAT เต็ม (2400)

วิธีสอบ SAT ให้ได้คะแนนสูงๆ (จากรุ่นพี่ฮาร์วาร์ด)

ข้อสอบ SAT จะถูกเปลี่ยนในปี 2016!!! NEW SAT 2016