Back to Top

INTERNATIONAL

PROGRAM EXPERTISE

 

 

COURSE

IGCSE/GCSE

IGCSE/GCSE

A-Level

NEW SAT/ SAT II (New SAT)

CU-TEP 90+

CU-AAT

CU-ATS

CU-TAD

MUIC

TU-GET 750+

Interview (สอบสัมภาษณ์)

สอบเข้าเตรียมอุดมฯ

Academic Writing (ESSAY)

GAT ภาษาอังกฤษ ( GAT ENG )

ติวเข้ม TOEIC 750+

Calculus

PAT 1 เลข

คอร์สภาษาจีน / HSK / PAT 7.4

Computer Programming

IELTS BAND 7+

ติวเข้ม ภาษาญี่ปุ่น Japanese

igcse1


Get Ready For A*

IGCSE/GCSE คืออะไร


IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Education เป็นประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในระบบอังกฤษ ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ

ในประเทศไทย IGSCE ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายและมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถนำไปเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาของประเทศไทยได้ และสามารถนำไปใช้ในการสมัครเรียนมหาลัยชั้นนำในประเทศไทย หรือ ในต่างประเทศได้ โดยในประเทศไทยนักเรียนสามารถเลือกสอบได้ 2 ที่ คือของ CIE(Cambridge International Examinations)กับ Edexcel และต้องสอบ IGSCE ให้ผ่าน 5 วิชาจาก 30 วิชา โดยมีวิชาบังคับ 2 วิชา คือ Mathematic (เลือกสอบ 1 ตัวจาก 3 ตัว) และ English (เลือกสอบ 1 ตัว จาก 2 ตัว) ถึงจะสามารถนำไปใช้ในการเทียบวุฒิได้ ข้อได้เปรียบของนักเรียนที่สอบ IGSCE คือการที่นักเรียนสามารถเลือกวิชาที่ต้องการสอบได้เอง และ เวลาในการเตรียมตัวสอบที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าการสอบแบบอื่นๆ (หากสอบผ่านเร็วก็เข้ามหาลัยได้เร็ว หรือ หากไม่ถนัดวิชาใดก็สามารถเลือกสอบวิชาอื่นได้)

ผลการสอบ IGSCE จะออกเป็นผล A*, A, B, C, D, E, F และ G โดยข้อสอบ IGSCE แต่ละวิชาจะมีให้เลือกอยู่ 2 ระดับคือ Core (เนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้น) และ Extended (เนื้อหาขั้นสูง) โดยนักเรียนที่สอบในระดับ Core นั้นจะได้ผลสอบตั้งแต่ C, D, E, F และ G เท่านั้น แต่ในระดับ Extended นั้นจะได้ระดับผลสอบตั้งแต่ A*, A, B, C, D, E, F และ G ผู้สมัครสอบเกือบทั้งหมดจึงนิยมสอบในระดับ Extended

โดยสถาบัน int นั้นมีเปิดสอนวิชาในหลักสูตร IGSCE ดังนี้

 • Accounting (0452)
 • Art and design (0400) 
 • Biology (0610)
 • Mathematics - Additional (0606)
 • Business Studies (0450)
 • Mathematics - International (0607)
 • Chemistry (0620)
 • Physics (0625)
 • Computer Studies (0420)
 • Science - Combined (0653)
 • Economics (0455)
 • Sciences - Co-ordinated (Double) (0654)
 • English - First Language (0500)
 • Thai - First Language (0518)
 • English - Second Language (0510, 0511)
 • Travel and Tourism (0471)
 • History (0470)
 
 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ IGSCE

 1. ในทุกๆปี IGSCE มีการเปิดสมัครและสอบ อยู่ 2 ช่วงด้วยกัน กลางปี May/ June และอีกครั้งปลาย Oct/ Nov
 2. ไม่จำกัดอายุสำหรับผู้สมัคร IGSCE
 3. ข้อสอบส่วนใหญ่ เป็นข้อสอบ เชิงวิเคราะห์ เป็นข้อสอบบรรยาย มี Multiple Choice บ้างแต่เป็นเพียงส่วนน้อย
 4. จะทราบผลสอบ ภายใน 3-4 เดือน
 5. เกรดที่ผ่านขั้นต่ำคือ เกรด C
 6. วิชาสำคัญ คือ Mathematics และ English

 


เรียน IGCSE ที่ไหนดี??

        

igcse 

สถาบัน int เปิดสอน IGCSE วิชาหลักโดยพี่ๆ ที่มีประสบการณ์สอน IGSCE กว่า 7 ปี รับรองถึงคุณภาพ และ ความสำเร็จของนักเรียน  ด้วยหลักสูตร IGCSE ของ int tutor พัฒนาจากประสบการณ์ตรง จึงทำให้เนื้อหาที่เรียนสอดคล้องกับการนำไปใช้จริง เรามีวิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้แน่ใจว่านักเรียนของเรามีความเข้าใจในบทเรียนโดยการให้ฝึกทำโจทย์ในจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจจนกว่าจะเข้าใจไปทีละจุด จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนของจากสถาบัน int จะเข้าใจเนื้อหาที่เรียนอย่างแท้จริง นอกจากนี้สถาบันของเรายังมีการแนะแนวข้อสอบที่นักเรียนแต่ละคนต้องทบทวนก่อนไปสอบจริง เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะทำได้ดีเยี่ยม


รายละเอียดเพิ่มเติม : 085-558-8115 / 098-252-2253

QR_INT

LINE ID: @inttutorสถาบัน int ยังเปิดสอนในหลักสูตรต่อเนื่องจาก IGCSE เช่น A-level | IB | SAT | CU-AAT | CU-TEP | CU-ATS | TU-GET | TOEFL | IELTS |   ซึ่งสามารถใช้ในการข้อสอบเข้ามหาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป