Back to Top

INTERNATIONAL

PROGRAM EXPERTISE

 

 

COURSE

NEW SAT/ SAT II (New SAT)

IGCSE/GCSE

A-Level

NEW SAT/ SAT II (New SAT)

CU-TEP 90+

CU-AAT

CU-ATS

CU-TAD

MUIC

TU-GET 750+

Interview (สอบสัมภาษณ์)

สอบเข้าเตรียมอุดมฯ

Academic Writing (ESSAY)

GAT ภาษาอังกฤษ ( GAT ENG )

ติวเข้ม TOEIC 750+

Calculus

PAT 1 เลข

คอร์สภาษาจีน / HSK / PAT 7.4

Computer Programming

IELTS BAND 7+

ติวเข้ม ภาษาญี่ปุ่น Japanese

SAT 2016

*สอบไม่ถึง 1300 เรียนชดเชยแบบตัวต่อตัวฟรี 40 ชม.

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล

 

ตารางคอร์สสด:: NEW SAT 1300+ ( จำกัด 8 ที่นั่ง )


INTENSIVE NEW SAT 1300+

SUBJECTHr.DAYTIMEDATE
ENGLISH18 hrs.SAT & SUN10.00-13.001-28 April 2018
MATHS18 hrs.SAT & SUN14.00-17.001-28. April 2018

 


BASIC NEW SAT

SUBJECTHr.DAYTIMEDATE
MATHS (Basic)20 hrs.TUE & THU18.00 - 20.0010 JAN - 9 FEB 2017


One-on One class @ INT TUTOR Guarantee 1300+ !!!

#ตัวต่อตัว รับรองผล 1300+

*สอบไม่ถึง 1300 เรียนชดเชยแบบตัวต่อตัวฟรีThe Right Ways to a Higher Score @ INT TUTOR

หลักสูตร NEW SAT 2016 ที่ INT เน้น

 • ระบบการสอนที่เข้าใจง่าย ไม่เน้นให้ท่องจำ เรียนรู้เทคนิคเพื่อพิชิตข้อสอบ
 • เทคนิคลัดเฉพาะ เพื่อพิชิตตะแนนSAT 1300+
 • ติวเข้มเนื้อหา เจาะลึกข้อสอบ
 • สร้างกระบวนการคิดให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และเข้าใจโจทย์  NEW SAT ได้ด้วยตนเอง
 • เทคนิคในการวิเคราะห์โจทย์และตอบคำถาม สรุปเนื้อหาสำคัญในการทำข้อสอบ NEW SAT 2016
 • ตะลุยแนวข้อสอบที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้ เสริมความเข้าใจ
 • ประเมินความสามารถของนักเรียนอย่างละเอียด เพื่อออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน
 • สอนสด ตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก (จำกัดนักเรียนไม่เกิน 8 คน)
 • ให้คำปรึกษา วางแผนตั้งแต่แนวทางการเรียนจนสอบเสร็จ รวมไปถึงการเลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อ
 • เคล็ดลับทำคะแนน 1300+ มุ่งเข้า จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล อินเตอร์ และ Ivy League


ดังนั้นน้องๆที่เรียนกับเราไปจึงได้คะแนน SAT มากกว่า 1300 ขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ และมีความพึงพอใจที่ได้ทำอย่างเข้าใจไม่ใช่ทำตามสูตรที่ต้องนั่งท่องจำ 
ทุกคอร์ส สอนสด โดยทีมอาจารย์จากวิศวะป.โท จุฬา และ อาจารย์อินเตอร์ จุฬา

รายละเอียดเพิ่มเติม 

081-942-5282 / 098-252-2253   

QR_INT

LINE ID:: @inttutor

 

NEW SAT

*สอบไม่ถึง 1300 เรียนชดเชยแบบตัวต่อตัวฟรี 40 ชม.

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคลSAT (New SAT 2016)

NEW SAT นั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Maths (Calculator and No Calculator sections) กับ Evidence-Based Reading and Writing โดยคะแนนในแต่ละส่วนจะมีคะแนนเต็ม 800 รวมทั้ง 2 ส่วนเป็นคะแนนรวม 1600 คะแนน สามารถสอบได้ปีละ 6 ครั้ง สามารถเลือกครั้งที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด (แต่ไม่สามารถเอาคะแนน Maths และ English ของคนละครั้งที่สอบมารวมกันได้) ทำให้มีความยืดหยุ่นในการเตรียมตัวสอบสูงกว่าการสอบแบบอื่นๆ


รายละเอียดข้อสอบ SAT 2016

SAT:: Reading Test (Critical Reading): 52 Questions 65-minute รูปแบบคำถาม คือ
#คำถามเป็น Multiple choice
#บาง passage จะสัมพันธ์กับ อีกบทความหนึ่ง
#มีการรวม กราฟ ตาราง ชาร์ท มาพร้อมกับ passage

SAT:: Reading Test ครอบคลุมหัวข้อ 
 • a classic or contemporary work of U.S. or world literature
 • a pair of passages from either a U.S. founding document or a text in the great global conversation
 • A selection about economics, psychology, sociology, or some other social science.
ลักษณะของคำถาม
 • Find evidence in a passage (or pair of passages) that best supports the answer 
 • Identify how authors use evidence to support their claims.
 • Find a relationship between an informational graphic and the passage it’s paired with
 • an author’s word choice shapes meaning, style, and tone.

SAT:: Writing and Language Test: 44 Questions 35-minute ทดสอบความสามารถทางไวยกรณ์ (Grammar) และการเขียนเรียงความ (Essay) วัดทักษะดังต่อไปนี้

 1. Command of Evidence: To improve the way passages develop information and ideas. 
 2. Words in Context: To improve word choice.
 3. Expression of Ideas: A passage’s organization and its impact.
 4. Standard English Conventions: sentence structure, usage, and punctuation. SAT:: Mathematics
:
 
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็นแบบปรนัย (multiple choice) 58 ข้อ ใช้เวลาสอบทั้งหมด 80นาที โดยแบ่งเป็นส่วนที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขช่วยได้(Calculator) 38 ข้อ 55 นาที และ ส่วนที่ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้(No calculator) อีก 20 ข้อ 25 นาที

 1. Number and operations
 2. Algebra and functions
 3. Geometry and measurement
 4. Data analysis, statistics and probability
 5. Exponential & square root
 6. Percentage, ratios and proportions
 7. Solve problems using volume formulas (New SAT)
 8. Use trigonometric ratios and the Pythagorean theorem (New SAT)
 9. Basic complex numbers (New SAT)
 10. Convert between degrees and radians (New SAT)
 11. Apply theorems about circles (New SAT)
 12. Apply concepts and theorems about congruence and similarity (New SAT)
 13. Use the relationship between similarity, right triangles, and trigonometric ratios (New SAT)
 14. Create an equation in two variables to solve a problem about a circle in the coordinate plane (New SAT)Old SAT vs. New SAT 2016

 Old SATNew SAT 2016

Scoring

 • 600 - 2400

 • 400 - 1600
 • Subscore and Cross-test Scores available
Timing 
 •  3 Hours 45 Minutes
 •  3 Hours (+50 minute optional essay)
Sections
 • Critical Reading: 200-800
 • Writing: 200-800
 • Math: 200-800
 • Essay (included in Writing score)
 • Evidence-Based Reading and Writing: 200-800
 • Math: 200-800
 • Optional Essay (separately scored)

Guessing Penalty
 •  1/4 guessing penalty
 •  No guessing penalty
Format
 •  Available in print
 •  Available in print or on computer
Maths
 • 20 Questions 25-minute Calculator section
 • 16 Questions 20-minute Calculator section
 • 18 Questions 20-minute Calculator section
 • 20 Questions 25-minute No Calculator section
 • 38 Questions 55-minute Calculator section
English  
 • 52 Questions 65-minute Reading section
 • 44 Questions 35-minute Writing and Language section


SAT II (SAT Subject tests)

SAT II เป็น Subject Test สำหรับ SAT II จะประกอบไปด้วย

 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
 • Maths

หมาะสำหรับสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   SAT vs CU-AAT

การสอบ SAT และ CU-AAT สามารถใช้แทนกันได้ในกรณีจะสอบเข้าคณะ Inter ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อสอบมีความใกล้เคียงกันทั้งจำนวนข้อสอบ แนว และเวลาในการสอบ ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่าง SAT และ CU-AAT คือ SAT ส่วนที่เป็นข้อสอบ Maths จะมีเนื้อหาที่ง่ายกว่า CU-AAT ในทางกลับกัน SAT ส่วนที่เป็นข้อสอบ English จะมีเนื้อหาที่ยากกว่าข้อสอบ CU-AAT สรุป CU-AAT เลขยาก อังกฤษง่าย, SAT เลขง่ายอังกฤษยาก

ข้อแนะนำในการสอบ SAT

เนื่องจากคะแนนเก็บได้ 2 ปี จึงแนะนำให้สอบได้ต้องแต่เรียนอยู่ชั้น ม. 4 หรือ ม. 5 ในการสมัครสอบ SAT นั้นผู้สมัครควรสมัครสอบ CU-AAT ควบคู่ไปด้วย เนื่องจากเนื้อหาในการสอบใกล้เคียงกัน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ SAT

 1. ในการสอบมี 3 ส่วน คือ Maths, Reading (Critical Reading) และ Writing and Language Test โดยทั่วไปมหาลัยจะพิจารณาเฉพาะ Maths, Critical Reading คือมีคะแนนเต็ม 1600 คะแนน
 2. สำหรับ Multiple Choice หากทำผิดจะมีการหักคะแนน 0.25 คะแนน

ในแต่ละข้อมีเวลาในการทำเฉลี่ย 50-70 วินาที จึงเป็นข้อสอบแบบ Speed Test ที่ต้องการความถูกต้องสูง เนื่องจากมีการหักคะแนน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 085-558-8115 / 081-942-5282 /  098-252-2253   

LINE ID: @inttutor